DOMARPROTOKOLL
LÄGRE KLASS
Spårhundsgruppen

Arrangör

Borlänge Brukshundklubb

Datum

2007-05-12

Hundens namn


Askelons Basker

LYDNADSMOMENT
Moment
Koeff
Betyg1
Poäng1
Betyg2
Poäng2
Medelp
Anteckningar
Lindförighet
4
9,0
36,0
9,0
36,0
36,0
Domare1: dk förare
Domare2: ojämn i språngmarch
Framförgående
3
7,0
14,0
8,0
24,0
22,50
Domare1: håller avstånd, förare bromsar in
Domare2: liten tempo växling
Platsläggande
2
8,0
16,0
9,0
18,0
17,0
Domare1: stegar ner
Domare2: lite seg ner
Inkallande
2
8,0
16,0
10,0
20,0
18,0
Domare1: tempo
Domare2:
Krypande
5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Domare1: för hög
Domare2: för hög, flera dk
Apportering
5
9,0
45,0
7,0
35,0
40,0
Domare1: avslut
Domare2: dk förare, tempo vx, snett avslut
Hopp
4
9,0
38,0
10,0
40,0
39,0
Domare1:
Domare2:
Platsliggande med skott
5
8,0
40,0
8,0
40,0
40,0
Domare1: vrid, oro
Domare2: vrider, oro
Summa lydnad
30
v
212,0
v
213,0
212,50
v
 v

SPECIALMOMENT
Moment Koeff
Betyg 1
Poäng
Betyg 2
Poäng Medelp Anteckningar
Påsläpp på spår
5
10,0 50,0 10,0 50,0 50,0  
 
Spårning
21
7,0
147,0
7,0
147,0
147,0
Påsläpp kl. 8.34 Redovis.
kl. 8,50
Använd tid:
16 min
Redovis.
föremål:
4+1
Summa huvudmoment
26
197,0
197,0
197,0
Budföring
4
7,0
28,0
7,0
28,0
28,0
Domare 1: Stannar till
Domare 2: Stannar till
Summa special
30
v
225,0
v
225,0
225,0
v
v

SAMMANSTÄLLNING
v
Domare 1
Domare 2
Medelpoäng
Poänggränser
v
Uppflyttad
Godkänd
Summa lydnad
212,0
213,0
212,50
196 p
--
X
Uppflyttad
Placering
Summa special 225,0 225,0 225,0 210 p 150 p
x
Godkänd
Totalpoäng 437,0 438,0 437,50 420 p 300 p
x
Ej Godkänd
6
Varav huvudmoment 197,0 197,0 197,00 -- -- v

DOMARPROTOKOLL
APPELLKLASS
Spårhundsgruppen

Arrangör

Mora Brukshundklubb

Datum

2006-05-21

Hundens namn


Askelons Basker

LYDNADSMOMENT
Moment
Koeff
Betyg1
Poäng1
Betyg2
Poäng2
Medelp
Anteckningar
Lindförighet
3
7,5
22,5
7,5
22,5
22,50
Domare1: Ojämn pos
Domare2: Tränger, sitter snett, pos
Framförgående
2
7,0
14,0
7,5
15,0
14,50
Domare1: lite snett, dåligt ut ena hållet
Domare2: står ngt snett, riktning, avslutet
Fritt följ
4
8,0
32,0
8,0
32,0
32,00
Domare1: ojämn pos
Domare2: pos
Platsläggande
2
9,0
18,0
8,5
17,0
17,50
Domare1: tempo
Domare2: ngt sen
Inkallande
2
9,0
18,0
9,5
19,0
18,50
Domare1: tempo
Domare2: avslutning
Apportering
4
8,0
32,0
8,0
32,0
32,00
Domare1: tempo
Domare2: ojämt tempo
Hopp över hinder
3
9,5
28,5
9,5
28,5
28,50
Domare1: avslutning
Domare2:
Platsliggande
5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
Domare1:
Domare2:
Summa lydnad
25
v
165,0
v
166,0
165,50
v
 v

SPECIALMOMENT
Moment
Koeff
Betyg 1
Poäng
Betyg 2
Poänr
Medelp
Anteckningar
Budföring
2
9,4
19,0
9,5
19,0
19,00
Domare1: tempo
Domare2: båge, ojämt tempo
Spårning
5
10,0
50,0
10,0
50,0
50,00
Domare1: 3 app, jobbar målmedvetet
Domare2: 2+1, bra
Summa special
7
v
36,0
v
69,0
69,00
v
v

SAMMANSTÄLLNING
v
Domare 1
Domare 2
Medelpoäng
Poänggränser
v
Uppflyttad
Godkänd
Summa lydnad
165,0
166,0
165,50
--
--
X
Uppflyttad
Placering
Summa special 69,0 69,0 69,00 35 p 25 p
x
Godkänd
Totalpoäng 234,0 235,0 234,50 224 p 160 p
x
Ej Godkänd
8
Varav huvudmoment 50,0 50,0 50,00 -- -- v